• contact@rdc.gov.mn
 • Ажлын Цаг : 08:30 - 17:30

1. СУДАЛГАА ХӨГЖИЛ

 • Шинжлэх ухаан, технологи, суурь судалгааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх, инновацийн загварууд, оюуны өмчүүдийг бий болгох, олон улсын стандарт нэвтрүүлэх;
 • Хамтын ажиллагааг олон улсын хүрээнд тэлэх, сайн туршлага судлах, нэвтрүүлэх;
 • Өндөр, био, нано, цэвэр технологийн дэвшлийг судлах, нутагшуулах замаар үндэсний технологийг хөгжүүлэх;
 • Их дээд сургуулиуд, мэргэжлийн холбоод, салбарын эрдэм шинжилгээний байгууллага, төр, хэвшлийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана

 

2. ХҮНИЙ НӨӨЦ

 • Ажилтан ажиллагсдын идэвхи санаачлага, багийн ажиллагааг дэмжих;
 • ERP системийг нэвтрүүлж, үр дүнд суурилсан үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх;
 • Судалгаа, шинжилгээний мэргэжилтнүүдийг мэргэшүүлэх, чадавхижуулан хөгжүүлэх;
 • Их дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар хүний нөөцийн чадавхийг нэмэгдүүлэх;

 

3. ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ

 • Олон улсын стандартад нийцсэн арьс ширний шинжилгээний лабораторийн иж бүрэн шинэчлэл хийх;
 • Арьс ширний туршилтын үйлдвэр байгуулах
 • Гарааны бизнесийг дэмжих инкубатор төвийг байгуулах;
 • Туршилт судалгаа, үйлдвэрлэлийн загвар аж ахуйд технологийг шинэчлэх;
 • Зайны сургалтын төв байгуулах;

 

4. ТЕХНОЛОГИ ДАМЖУУЛАЛТ

 • Оюуны өмчид түшиглэсэн гарааны компанийг дэмжих үйлдвэрийн болон оффисийн байраар хангах инкубаторын үйл ажиллагаа явуулах;
 • Шинэ технологи хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх инкубаторын гарааны компаниудад шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх хүрээнд бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх, зах зээлд байршихад нь зохих сургалт, зөвлөх үйлчилгээгээр ханган ажиллах;

 

5.  ЛАБОРАТОРИ

 • Арьс ширний Төв лаборатори нь MNS ISO/IEC 17025:2018 стандартын шаардлага ханган магадлан итгэмжлэгдсэн ба цаашид итгэмжлэлийн хүрээг өргөтгөн, бүтээгдэхүүний чанарын хяналтын шинжилгээг гүйцэтгэх, үндэсний стандартыг хөгжүүлэх;

 

6. БҮТЭЭГДЭХҮҮН

 • ХХААХҮ-ийн салбарт хүн ба байгальд ээлтэй, дэлхийн жишигт нийцсэн шинэ дэвшилтэт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн судалгаа, шинжилгээ, туршилтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэх;
 • ХХААХҮ-ийн салбарын технологийн түвшний үнэлгээ хийх, ТЭЗҮ батлах;
 • МАА, Газар тариалангийн загвар аж ахуйд туршилт, нэвтрүүлэх хийх;
 • Арьс ширний туршилтын үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх;
 • Шинжлэх ухааны ололтыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээгээр хангах, экспортод чиглэсэн, өндөр үр ашигтай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, технологи дамжуулах;
 • ХХААХҮ-ийн салбарын гарааны бизнесийг бойжуулах инкубаторын үйл ажиллагааг эрхлэх;