• contact@rdc.gov.mn
  • Ажлын Цаг : 08:30 - 17:30

Алсын хараа

            Салбарын хөгжлийн төв болон төлөвшинө. 

 

Дөрөв. Эрхэм зорилго

            Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн тогтвортой өсөлтийг шинжлэх ухааны ололтоор түүчээлэн дэлхийн энтэй хөгжүүлэхэд оршино.